TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0635

Az új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszerében
A szabad idő eltöltése hasznosan és közösen!”

című
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0635
azonosítószámmal pályázatot nyert iskolánk.
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Innovatív iskolák fejlesztése
című pályázat keretében
12 000 000 Ft támogatást nyertünk.
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
Projekt megvalósítása: 2015.04.01-2015.10.31

 

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0635 bemutatása

Iskolánk tanulói közül sokan hátrányos helyzetűek, szociális hátrányokkal, szegényes szókinccsel, kulturális hiányosságokkal rendelkeznek. A tanulók többségére jellemző, hogy alig mozognak, ezzel együtt egészségtelen ételeket fogyasztanak és hiányzik a környezettudatosságuk is.

Szemléletváltásra van szükség, amelyet gyermekkorban kell kialakítani, melyhez ez a projekt segítséget adhat, hiszen számos olyan területet ölel fel, amely a fenti problémákra megoldást jelenthet, a szabadidő hasznos eltöltésével: délutáni túrák, kerékpározás, ökotábor, egészségnap, közösségi programokon való részvétel keretein belül.

Ezzel együtt szeretnénk erősíteni a szülőkkel való kapcsolattartást, oly módon, hogy igyekszünk minél több programba bevonni őket is, így elérve, hogy közösen tegyünk a gyermekekért.

Természetesen az iskolai tanórai foglalkozásokat is támogatja a projekt, hiszen az IKT eszközök használatának kiterjesztése is célunk, annak érdekében, hogy a tanulás élményszerűbb legyen.

A tervezett pályaorientációs tevékenységekkel segíteni szeretnénk a megfelelő szakma, illetve pályaválasztást.

Összességében szeretnénk elérni, hogy tanulóink megfelelő életviteli ismeretekkel gazdagodjanak, kialakuljon bennük az igény az egészséges, környezettudatos életmód.

Hosszútávú célok:

A társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés- oktatás eszközeivel.

A képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelve a digitális írástudás, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság oktatás eszközeivel.

Közvetlen cél:

A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése, a bennünket körülvevő természeti és társadalmi környezet megismerésével.

A diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése az egészséges életvitel mindennapos megteremtése érdekében.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, elsősorban a szaktanárok szakmai fejlődése az informatika, digitáliseszközök tanórai használatának bővítése.

Szülőkkel szorosabb iskolai kapcsolat kialakítása. Közös programok, rendezvények szervezése, szociális hátrányok enyhítése, közösségépítés, együttműködés fejlesztése, szülők aktív bevonása az iskolai életbe (A szülők legalább 50%-a rendszeresen tartsa a kapcsolatot az iskolával szülői értekezleteken, fogadó órákon.).

Közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése tanórán kívül, biztonságos közlekedés gyalogosan és kerékpárral a tanulók és embertársaik testi épségének megóvása érdekében, vészhelyzetek felismerése, segítség kérés.

Hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának, felzárkózásának elősegítése, nyelvi és kommunikációs hátrányok csökkentése, a tanulmányi eredmények javulása a piacképes tudás megszerzése érdekében.

Pályaorientációs programok szervezése a tanulók egyéni képességeinek felismertetése, szakmák, szakmacsoportok megismerése, a megfelelő pályaválasztás érdekében.

Galéria